Archeologické poklady

Muzeum Podblanicka připravilo na podzimní měsíce ve vlašimském zámku výstavu Archeologické poklady. Inspirací byl nejnovější nález středověkého mincovního depotu v obci Čelivo v loňském roce, který obsahoval i zlaté dukáty. Motto naší výstavy je ochrana archeologického dědictví, které se ještě dosud skrývá v zemi. Na výstavě uvidí návštěvníci nemincovní pravěké i moderní poklady a jejich rekonstrukce, ale také klasické mincovní poklady zejména z období středověku a novověku, které jsou součástí sbírkového fondu muzea. Doplněny jsou o další neméně důležité artefakty, vztahující se k tématu, a ještě pro úplnost je vystaveno několik nálezů pokladů ze sbírek dalších sbírkotvorných institucí. 

Archeologické poklady

Poslední akce a výstavy

Přednáška listopad

Publikováno 14. 10. 2019

Vlašim a „Zlatá šedesátá“

Více