Stříbrné šperky Vladislava Maška

Výstavu Stříbrné šperky Vladislava Maška můžete navštívit v benešovské pobočce Muzea Podblanicka až do 11. listopadu.

Stříbrné šperky, plakát

Stříbrné šperky Vladislava Maška ve stylu Art Deco

Za šperk je obvykle považován osobní ozdobný předmět či klenot, který se zpravidla nosí na těle jako estetický objekt, oděvní či vlasový doplněk nebo ochranný amulet. Šperky z drahých kovů jako takové podléhaly dobové módě a měnily se v závislosti na panujícím módním stylu. Odrážel také dobové, společenské a estetické konvence a vypracováním, pojetím, materiálem a symbolikou vypovídal o pohlaví, společenském zařazení a materiálním zabezpečení nositele. Z toho důvodu se zhotovovala šperky k různým příležitostem a existovaly tedy šperky křestní, svatební, smuteční, votivní, sentimentální. Teprve při tvorbě moderního šperku se pravidla uvolnila a do popředí vystupují zejména způsob zpracování, estetické kvality a v neposlední řadě i představivost tvůrce. Moderní autorský šperk se tak stává svébytným uměleckým dílem.

Tradice českého Art Deco, zahrnující zejména období mezi dvěma válkami, vychází z ornamentálního tvarosloví secese a geometrizujících tendencí českého kubismu. Lze též říci, že ve své podstatě představuje jakousi manýristickou fázi secese, která vytváří plynulý přechod mezi vypjatou secesní dekorativností a nastupujícím střízlivým funkcionalismem. Uplatňuje se v módě, módních doplňcích, špercích, nábytku, zařízení interiérů – klasickým příkladem může být ztvárnění primátorského apartmánu v objektu Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze- architektuře, malbě a sochařství. Představuje elegantní, dynamický a modernistický styl, který plně odpovídá době svého vzniku a původně byl považován za styl mondénní společenské elity.

Svého vyvrcholení a pozitivního ocenění se tento styl dočkal v roce 1925 na Mezinárodní výstavě moderního umění dekorativního a průmyslového v Paříži. Zde také se také dostalo výrazného ocenění šperkařské škole z Turnova za kolekci šperků ve stylu Art Deco, které zhotovil Antonín Karč ve spolupráci s Františkem Valešem a nasměroval tak prosazování nových výtvarných proudů v produkci školy.

Vladislav Mašek, rovněž absolvent střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově, nevystavuje v Benešově poprvé. Na předchozích výstavách měla veřejnost možnost seznámit se s replikami nádherných secesních šperků, inspirovaných tvorbou francouzských šperkařů René Laliquea, Maurice Düfrena, George Fouqueta. Následovala výstava autorských šperků, které v kombinaci stříbra, polodrahokamů a smaltu představují malý zázrak. Obdobně tomu bylo i při poslední prezentaci šperků inspirovaných světem zvířat. Rovněž nynější výstava není nezajímavá a díky inspiracemi ve stylu Art Deco odkrývá opět jiný pohled na zpracované materiály a výsledné tvary šperků, vyznačujícími se výrazně geometrickými liniemi.

Výstavu šperků doplňují návrhy interiérů ve stylu Art Deco, jejichž autorem je F. Hladký, absolvent speciální školy pro kreslení bytových zařízení a žák architekta Karla Černého (nar. 1892), autora odborných statí o nábytkovém umění a bytové kultuře.

Vernisáž výstavy se uskuteční dne 5. října 2017 v 17.00 hodin v prostorách benešovské pobočky Muzea Podblanicka na Malém náměstí čp. 74 v Benešově; slovo k výstavě PhDr. Libuše Váňová, hudební doprovod Sabina Ludányiová. Veřejnosti bude výstava přístupná v termínu 6. 10. – 11. 11. 2017 od úterý do soboty od 9.00 – 12.00 od 13.00 – 16.00 hodin.

PhDr. Libuše Váňová, Muzeum Podblanicka

 

Poslední akce a výstavy

Drátenické řemeslo

Publikováno 18. 10. 2017

Drátenické řemeslo

Více

Publikováno 18. 10. 2017

S písní napříč staletími

Více