Svět roubenek a tradic. Lidová kultura Benešovska.

Výstava přiblíží život podblanických vesnic od konce 18. století do vzniku republiky. Fotografie a kresby vám připomenou, že k duchovnímu světu našich předků patřila vedle kapliček např. i víra ve vampýra „morouse“. U fotografií roubených staveb vynikají snímky ze 40. let 20. století. Nechybí mezi nimi osmiboké stodoly, které byly dlouho charakteristické pro Voticko i Vlašimsko. Přiblížíte si pořadí zemědělských prací i místní tradice Velikonoc jako největšího svátku v roce. Oděvy typické v jednotlivých částech Podblanicka rekonstruoval ve svých kresbách A. Melichar. Ty byly spolu s kresbami lidové architektury V. Chalupy a F. Nováka vystaveny již na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895.

Plakát, Svět roubenek a tradic.

Poslední akce a výstavy