Doprovodné programy

Pro školy

Budova děkanství ve Vlašimi

Město Vlašim – kronika stavebních stylů

 • Prohlídka města s výkladem, zastavení u významných objektů.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Zámek Vlašim

Zámek v proměnách staletí

 • Prohlídka interiérů a exteriérů zámku Vlašim, výklad o stavebních fázích.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Zámecká kaple, Vlašim

Abeceda renesance

 • Zámek Vlašim jako cenná ukázka pozdně renesanční architektury, prohlídka interiérů a exteriérů zámku, výklad o stavebních zajímavostech.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Pěnkava obecná

Poznáváme hlasy ptactva

 • Prohlídka expozice Příroda Podblanicka s výkladem, poslech hlasů ptáků Podblanicka.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny.
Čínský pavilon, park Vlašim

Procházka vlašimským parkem

 • Prohlídka expozice Zámecké parky, prohlídka zámeckého parku s výkladem k dochovaným a zaniklým objektům.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Krásné písmo, krásná kniha

Krásné písmo a krásná kniha

 • Základy kaligrafie, historické vazby knih a seznámení se starými rukopisy, odborný výklad a praktické ukázky se zapojením účastníků.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Léto s archeologií

Léto s archeologií v Muzeu Podblanicka

Léto s archeologií

Zážitky v Růžkových Lhoticích

Objevujte pravěk a středověk v muzeu

Zážitkové půldenní programy v zahradě zámku Růžkovy Lhotice od dubna do října, vhodné pro skupinu 20 – 30 žáků, cena: 50 Kč za žáka (pedagogický doprovod zdarma)

Tematické okruhy:

Zažij dobu kamennou

Epochy kamene, bronzu a železa

Jak se žilo ve středověku

Zlaté pravěké ručičky

Přednášky v zámku Vlašim nebo ve vaší škole, celoročně, cena: 20 Kč za žáka, (pedagogický doprovod zdarma)

Co je archeologie?

Český pravěk očima archeologie

Středověk v českých zemích očima archeologie

Minulost našeho kraje

Programy je možné přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům. Dotazy a rezervace na e-mailu: muzeum.archeolog@gmail.com, na telefonu 734 445 654 nebo na facebooku Archeologie Podblanicka.

Edukace archeologie

 

 

 

Pro dospělé

Procházka zámeckým parkem

Procházka vlašimským parkem

 • Prohlídka expozice Zámecké parky, prohlídka zámeckého parku s výkladem k dochovaným a zaniklým objektům.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, skupiny minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
Renesanční sgrafita na nádvoří

Abeceda renesance

 • Zámek Vlašim jako cenná ukázka pozdně renesanční architektury, prohlídka interiérů a exteriérů zámku, výklad o stavebních zajímavostech.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
Schodišťová lodžie

Zámek v proměnách staletí

 • Prohlídka interiérů a exteriérů zámku Vlašim, výklad o stavebních fázích.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
Vlašimská brána

Město Vlašim – kronika stavebních stylů

 • Prohlídka města s výkladem, zastavení u významných objektů.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut