Doprovodné programy

Pro školy

Budova děkanství ve Vlašimi

Město Vlašim – kronika stavebních stylů

 • Prohlídka města s výkladem, zastavení u významných objektů.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Zámek Vlašim

Zámek v proměnách staletí

 • Prohlídka interiérů a exteriérů zámku Vlašim, výklad o stavebních fázích.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Zámecká kaple, Vlašim

Abeceda renesance

 • Zámek Vlašim jako cenná ukázka pozdně renesanční architektury, prohlídka interiérů a exteriérů zámku, výklad o stavebních zajímavostech.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Pěnkava obecná

Poznáváme hlasy ptactva

 • Prohlídka expozice Příroda Podblanicka s výkladem, poslech hlasů ptáků Podblanicka.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny.
Čínský pavilon, park Vlašim

Procházka vlašimským parkem

 • Prohlídka expozice Zámecké parky, prohlídka zámeckého parku s výkladem k dochovaným a zaniklým objektům.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Krásné písmo, krásná kniha

Krásné písmo a krásná kniha

 • Základy kaligrafie, historické vazby knih a seznámení se starými rukopisy, odborný výklad a praktické ukázky se zapojením účastníků.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Pec v Růžkových Lhoticích

Poznejte pravěk a středověk s Muzeem Podblanicka

archeologické edukační programy pro základní a střední školy. Hravě a zábavně poznávejte naši minulost!

Interaktivní přednášky

 • ve Vaší škole, v přednáškovém sále v zámku ve Vlašimi a v zasedacím sále Benešově (Křižíkova 1351)
 • s využitím multimédií a archeologických artefaktů (replik a originálů)
 • kapacita sálu ve Vlašimi až pro 5 tříd, v Benešově pro 1 třídu
 • délka: 45 nebo 90 minut
 • cena: 20 Kč /dítě
 • pedagogický doprovod zdarma

Děti se dozvědí, co je to vlastně archeologie, a doplní si znalosti z hodin vlastivědy či dějepisu o informace, které přineslo dosavadní archeologické bádání o pravěku a středověku v českých zemích. Dle zájmu si s dětmi můžeme povídat o jednotlivých obdobích pravěku a středověku Čech, celého okresu či určitého regionu. Výuku středověku obohatíme o zajímavé informace z každodenního života lidí, které přináší archeologie.

Zážitkové programy

 • v zámecké zahradě v Růžkových Lhoticích
 • duben – červen, září – říjen
 • vhodné pro skupinu 15 – 30 dětí
 • délka: 180 – 240 minut
 • cena: 40 Kč /dítě
 • pedagogický doprovod zdarma
 • součástí programu může být návštěva expozice Kraj tónů v zámku
 • vhodná obuv a oblečení nutností!

Žáci či studenti budou mít možnost vyzkoušet si, jaký byl život pravěkého a středověkého člověka při vybraných činnostech, které byly pro něj tehdy běžné: drcení obilí, příprava pokrmu a jeho uvaření či opečení, výroba textilu, keramických předmětů (např. nádob, přeslenů, tkalcovských závaží, sošek) a drátěných šperků. Mohou si také vyzkoušet vyrobit kamenný nástroj a nakreslit či namalovat některý z pravěkých či středověkých motivů.

Komentované prohlídky s výkladem archeologické části expozic

 • v zámku ve Vlašimi a v Benešově (Malé náměstí 74)
 • březen – prosinec
 • kapacita 1 třída
 • délka: 45 – 90 minut (dle zájmu)
 • cena: 20 Kč /dítě
 • pedagogický doprovod zdarma

Žáci a studenti si budou moci projít celou expozici s tím, že jim bude blíže představena archeologická část expozice. Vystavené exponáty budou v rámci výkladu uvedeny do bližších časových a místních souvislostí. Možno rozšířit i o výklad etnografické části expozice.

Poznejte archeologii, plakát

Pro dospělé

Procházka zámeckým parkem

Procházka vlašimským parkem

 • Prohlídka expozice Zámecké parky, prohlídka zámeckého parku s výkladem k dochovaným a zaniklým objektům.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, skupiny minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
Renesanční sgrafita na nádvoří

Abeceda renesance

 • Zámek Vlašim jako cenná ukázka pozdně renesanční architektury, prohlídka interiérů a exteriérů zámku, výklad o stavebních zajímavostech.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
Schodišťová lodžie

Zámek v proměnách staletí

 • Prohlídka interiérů a exteriérů zámku Vlašim, výklad o stavebních fázích.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
Vlašimská brána

Město Vlašim – kronika stavebních stylů

 • Prohlídka města s výkladem, zastavení u významných objektů.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut