Archeologie on-line

Vážení pedagogové a pedagožky, zpestřete si distanční výuku účastí muzejních archeoložek.

Mohou studenty seznámit se svým povoláním a zprostředkovat doplňující informace k vybraným tématům z dějepisu. Cena je 400 Kč.

Informace najdete na fb stránkách Archeologie Podblanicka, Muzeum Podblanicka, p.o., na telefonu 754 445 654, e-mailu archeolog@muzeumpodblanicka.cz

Poslední akce a výstavy

Victoria Ensemble a Teatro Comico

Publikováno 31. 5. 2022

Foto z hudební komedie L’Amfiparnaso

Více