Cesta ke svobodě – výstava v Benešově, od 12. 9. dočasně zavřeno

Výstava Cesta ke svobodě (a Benešovsko v letech 1938 – 1989)

I přes nejisté „covid-měsíce“ připravilo Muzeum Podblanicka při příležitosti letošního 30. výročí prvních polistopadových svobodných voleb komorní výstavu, kterou můžete navštívit od 10. 10. v pobočce muzea na Malém náměstí. Výstava připomíná, jak Benešovsko prožívalo ztrátu demokracie a boj za obnovu svobody v období od září 1938 až do přelomu let 1989/90. Na panelech si pomocí fotografií a textů připomenete rozkládání demokracie za II. republiky, jak region žil s nacistickou totalitou a omezenou demokracií po roce 1945, a největší prostor samozřejmě dostala komunistická totalita po roce 1948. Přiblíženy jsou skupiny protikomunistického odboje a represe proti hospodářům odmítajícím kolektivizaci v 50. letech, dále zlomový rok 1968 a proces normalizace, kdy čistky zasáhly prakticky všechny podniky a instituce na Benešovsku. Zvláštní prostor dostaly události od listopadu 1989 do počátku roku 1990, kde se výstava zaměřila na Vlašim a Benešov. Vyprávění doplňují figuríny s uniformami ozbrojených a ideologických složek (SNB, Lidové milice, SSM …), které pomáhaly udržovat režim, ale také odznaky a řády, jejichž předávání patřilo k totalitním rituálům – včetně „vysokého ocenění“ Řádu práce. Na výstavě uvidíte i originály archiválií z Benešovska od roku 1947 do obnovy demokracie po „sametové revoluci“, které především mladší generaci „vtáhnou live“ do ideologického jazyka doby. Období komunistické totality prezentuje muzeum prakticky potřetí a i tato instalace nabízí několik unikátů, a to především ukázky protikomunistických materiálů šířených mezi obyvateli po roce 1948.

Autor výstavy PhDr. Mgr. Jindřich Nusek (Muzeum Podblanicka)

Cesta ke svobodě