Kontaktní místo Můj Kraj

adresa: Muzeum Podblanicka, Zámek 1, 258 01 Vlašim

odkaz na podrobnosti projektu participativního rozpočtu:

https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/

Poslední akce a výstavy