Pod povrchem

Archeologická výstava Pod povrchem, ukáže výběr z nových archeo-nálezů muzea za poslední 3 roky. Připomene mimo jiné dnes již slavný nález mincí z Čeliva ze srpna 2018, jehož součástí byly i dva zlaté uherské dukáty – Zikmunda Lucemburského a Albrechta I. Habsburského. A panely vám přiblíží průběh výzkumu od nálezové situace přes dokumentaci až po restaurování předmětů. Zastoupeny budou na výstavě i raně novověké nálezy např. kachlů a skla ze Sázavy či soubor nálezů z Komorního Hrádku z období od pozdního středověku až po baroko. Prvně vystaveny budou také unikátní dřevěné součásti jezu z Mestečka u Nespek.

Pod povrchem výstava

Poslední akce a výstavy

9. Podblanický jarmark

Publikováno 18. 10. 2021

9. Podblanický kreativní jarmark

Více
Přednáška listopad 21

Publikováno 13. 10. 2021

Vlašim v 70. a 80. letech 20. století

Více