V chalupách pod Blaníkem

K vrcholnému jaru už tradičně patří náš zámeček Růžkovy Lhotice u Čechtic, v jehož salonech připomínáme i řadu hudebních osobností spojených s Vlašimí. Letos obohatí od 17. 6. nabídku zámečku výstava V chalupách pod Blaníkem, která přiblíží život vesnic v širším regionu převážně v 19. století. Vedle ukázek oděvů, nástrojů z domácnosti i architektury překvapí asi mladší návštěvníky fakt, že hospodář prožíval rok převážně od sv. Řehoře do sv. Martina, tedy od březnového orání do vyplácení čeledínů v listopadu. Vesnický život připomene výstava i jako inspiraci pro Bedřicha Smetanu, který jako chlapec zažíval od roku 1835 pravý český venkov právě ve Lhoticích a na Podblanicku, neboť do té doby pobýval spíše ve větších městech. Výstava bude přístupná stejně jako celý zámeček až do 29. 10.

V chalupách pod Blaníkem plakát