Archeologická péče

Oprávnění

Muzeum Podblanicka je oprávněnou organizací, která může provádět archeologické výzkumy ve smyslu Zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.

Územní působnost muzea

pokrývá katastrální území v rámci stavebních úřadů Benešov, Čechtice, Divišov, Dolní Kralovice, Sázava, Vlašim a Votice.

Na poli archeologické památkové péče zajišťujeme

  • odborná vyjádření ke stavebním záměrům či k územně plánovací dokumentaci
  • vyjádření ke kolaudaci
  • vydání expertního listu ke stavbě
  • provádění záchranných archeologických výzkumů formou dohledu, případně následných výzkumů v potřebném rozsahu

Informace pro stavebníky

Každý stavebník, který staví na území s archeologickými nálezy (až na výjimky se jedná o území celé České republiky), je podle Zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. povinen oznámit zemní práce příslušné oprávněné organizaci a umožnit jí archeologický výzkum.

V případě archeologického výzkumu uzavře oprávněná organizace se stavebníkem dohodu o záchranném archeologickém výzkumu.

Záchranný výzkum je hrazen oprávněnou organizací v případě, že se jedná o stavbu fyzické osoby (například rodinný dům).

Záchranný výzkum je hrazen stavebníkem v případech, kdy je stavebníkem fyzická nebo právnická osoba, která provádí stavbu v rámci svého podnikání. Archeologický výzkum je proveden na základě objednávky.

Po ukončení archeologického výzkumu je stavebníkovi vystaven expertní list.

Formuláře pro stavebníky

Oznámení o stavebním záměru:

Žádost o vyjádření ke stavební činnosti:

K formulářům je potřeba přiložit základní stavební dokumentaci půdorysu, případně situační výkres. Prosíme nepořizujte pro tyto účely zbytečně kompletní obsáhlou stavební dokumentaci.

Podání formulářů upřednostňujeme elektronickou formou.

Email: archeolog@muzeumpodblanicka.cz

Kontakty

Korespondence:

Muzeum Podblanicka, Zámek 1, 258 01 Vlašim

Telefon: 317 842 927

Archeologické pracoviště:

Muzeum Podblanicka, Křižíkova 1351, 257 01 Benešov

Telefon: 317 705 411

Email: archeolog@muzeumpodblanicka.cz

Mobil: 734 445 654 (Mgr. Tereza Davidová – archeoložka)

Mobil: 702 221 607 (Jana Vepřeková – archeoložka)

Odkazy

Co je archeologický nález

Co je archeologický nález – ARUP (cas.cz)

Zákon o státní památkové péči

Památkový zákon – Národní památkový ústav (npu.cz)

Oprávněné organizace

Kdo je oprávněn provádět archeologické výzkumy – ARUP (cas.cz)

Oznámení – online formulář

Archeologická mapa ČR (aiscr.cz)

Poslední akce a výstavy

Středočeské kulturní léto 2024

Publikováno 17. 4. 2024

Středočeské kulturní léto 2024

Více
Přehled akcí červen

Publikováno 17. 4. 2024

Přehled akcí červen

Více