Doprovodné programy

Pro školy

Edukace archeologie

Objevte pravěk a středověk v muzeu

Zážitkové půldenní programy v zahradě zámku v Růžkových Lhoticích:

Tematické okruhy:

Zažij dobu kamennou – Epochy kamene, bronzu a železa – Jak se žilo ve středověku – Zlaté pravěké ručičky – V kůži archeologa – Archeologie písma – Příroda v zrcadle archeologie

Vhodné pro skupinu 20 – 30 dětí

duben – říjen

Cena: 50 Kč za osobu (pedagogický doprovod zdarma)

Online edukace nejen pro distanční výuku:

Online vstup muzejních archeologů do výuky.

Motivační povídání o archeologii v širokých souvislostech.

září – červen

Cena 450 Kč za 1 výukovou hodinu

Přednášky v koncertním sále zámku ve Vlašimi nebo ve vaší škole:

Co je to archeologie? – Český pravěk očima archeologie 
Středověk v českých zemích očima archeologie – Minulost našeho kraje

Kapacita koncertního sálu až 100 osob

celoročně

Cena: 20 Kč za osobu (pedagogický doprovod zdarma)

Budova děkanství ve Vlašimi

Město Vlašim – kronika stavebních stylů

 • Prohlídka města s výkladem, zastavení u významných objektů.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny

Zámek v proměnách staletí

 • Prohlídka interiérů a exteriérů zámku Vlašim, výklad o stavebních fázích.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Vlašimská zámecká kaple

Abeceda renesance

 • Zámek Vlašim jako cenná ukázka pozdně renesanční architektury, prohlídka interiérů a exteriérů zámku, výklad o stavebních zajímavostech.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Pěnkava obecná

Poznáváme hlasy ptactva

 • Prohlídka expozice Příroda Podblanicka s výkladem, poslech hlasů ptáků Podblanicka.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny.
Čínský pavilon, park Vlašim

Procházka vlašimským parkem

 • Prohlídka expozice Zámecké parky, prohlídka zámeckého parku s výkladem k dochovaným a zaniklým objektům.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Krásná kniha, krásné písmo

Krásné písmo a krásná kniha

 • Základy kaligrafie, historické vazby knih a seznámení se starými rukopisy, odborný výklad a praktické ukázky se zapojením účastníků.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny

Pro dospělé

Procházka parkem

Procházka vlašimským parkem

 • Prohlídka expozice Zámecké parky, prohlídka zámeckého parku s výkladem k dochovaným a zaniklým objektům.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, skupiny minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
Renesanční sgrafita

Abeceda renesance

 • Zámek Vlašim jako cenná ukázka pozdně renesanční architektury, prohlídka interiérů a exteriérů zámku, výklad o stavebních zajímavostech.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
Schodišťová lodžie

Zámek v proměnách staletí

 • Prohlídka interiérů a exteriérů zámku Vlašim, výklad o stavebních fázích.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
Vlašimská brána

Město Vlašim – kronika stavebních stylů

 • Prohlídka města s výkladem, zastavení u významných objektů.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut