Doprovodné programy

Pro školy

Budova děkanství ve Vlašimi

Město Vlašim – kronika stavebních stylů

Prohlídka města s výkladem, zastavení u významných objektů.

 • Určeno pro: ZŠ, SŠ
 • Předmět: společenskovědní předměty (dějepis, občanská nauka)
 • Délka – 2 varianty: 2 hodina 70 Kč/os., zkrácená verze 1 vyučovací hodina, cena 50 Kč/os., pro děti ze škol Středočeského kraje 40 Kč/os., zkrácená verze 1 vyučovací hodina, cena 50 Kč/os.

Zámek v proměnách staletí

Prohlídka interiérů a exteriérů zámku Vlašim, výklad o stavebních fázích.

 • Určeno pro: ZŠ, SŠ
 • Předmět: společenskovědní předměty (dějepis, občanská nauka)
 • Délka – 2 varianty: 2 hodina 70 Kč/os., zkrácená verze 1 vyučovací hodina, cena 50 Kč/os., pro děti ze škol Středočeského kraje 50 Kč/os., zkrácená verze 1 vyučovací hodina, cena 40 Kč/os.
Vlašimská zámecká kaple

Abeceda renesance

Zámek Vlašim jako cenná ukázka pozdně renesanční architektury, prohlídka interiérů a exteriérů zámku, výklad o stavebních zajímavostech.

 • Určeno pro: ZŠ, SŠ
 • Předmět: společenskovědní předměty (dějepis, občanská nauka)
 • Délka – 2 varianty: 2 hodina 70 Kč/os., zkrácená verze 1 vyučovací hodina, cena 50 Kč/os., pro děti ze škol Středočeského kraje 50 Kč/os., zkrácená verze 1 vyučovací hodina 40 Kč/os.
Čínský pavilon, park Vlašim

Procházka vlašimským parkem

Prohlídka expozice Zámecké parky a následná prohlídka zámeckého parku s výkladem k dochovaným a zaniklým objektům parkové architektury.

 • Určeno pro: ZŠ, SŠ
 • Předmět: společenskovědní předměty (dějepis, občanská nauka)
 • Délka – 2 varianty: 2 hodina 70 Kč/os., zkrácená verze 1 vyučovací hodina, cena 50 Kč/os., pro děti ze škol Středočeského kraje 50 Kč/os., zkrácená verze 1 vyučovací hodina, cena 40 Kč/os.
Krásná kniha, krásné písmo

Krásné písmo a krásná kniha

Základy kaligrafie, historické vazby knih a seznámení se starými rukopisy, odborný výklad a praktické ukázky se zapojením účastníků.

 • Určeno pro: ZŠ, SŠ
 • Předmět: výtvarná výchova, umění
 • Délka – 2 varianty: 2 hodina 55 Kč/os., zkrácená verze 1 vyučovací hodina, cena 35 Kč/os., pro děti ze škol Středočeského kraje 40 Kč/os., zkrácená verze 1 vyučovací hodina, cena 30 Kč/os.

Auerspergové

Prohlídka expozice Auerspergové s výkladem.

 • Určeno pro: ZŠ, SŠ
 • Předmět: společenskovědní předměty (dějepis, občanská nauka)
 • Délka – 2 varianty: 2 hodina 40 Kč/os., zkrácená verze 1 vyučovací hodina, cena 25 Kč/os., pro děti ze škol Středočeského kraje 30 Kč/os., zkrácená verze 1 vyučovací hodina 20 Kč/os.

Pro dospělé

Procházka parkem

Procházka vlašimským parkem

Prohlídka expozice Zámecké parky, prohlídka zámeckého parku s výkladem k dochovaným a zaniklým objektům.

 • Určeno pro: zájezdové skupiny, skupiny minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
 • Plné (pro dospělé) 80 Kč, 110 Kč
 • Senioři 60 Kč, 80 Kč
Renesanční sgrafita

Abeceda renesance

Zámek Vlašim jako cenná ukázka pozdně renesanční architektury, prohlídka interiérů a exteriérů zámku, výklad o stavebních zajímavostech.

 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
 • Plné (pro dospělé) 80 Kč, 110 Kč
 • Senioři 60 Kč, 80 Kč
Schodišťová lodžie

Zámek v proměnách staletí

Prohlídka interiérů a exteriérů zámku Vlašim, výklad o stavebních fázích.

 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
 • Plné (pro dospělé) 80 Kč, 110 Kč
 • Senioři 60 Kč, 80 Kč
Vlašimská brána

Město Vlašim – kronika stavebních stylů

Prohlídka města s výkladem, zastavení u významných objektů.

 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
 • Plné (pro dospělé) 80 Kč, 110 Kč
 • Senioři 60 Kč, 80 Kč

 

Auerspergové

Prohlídka a výklad k expozici.

Určeno pro zájezdové skupiny, minimálně 9 osob

 • Délka 2 varianty: 45 – 90 minut
 • Plné ( pro dospělé) 40 Kč, 70 Kč
 • Senioři 30 Kč, 50 Kč