Doprovodné programy

Pro školy

Pec v Růžkových Lhoticích

Objevujte pravěk a středověk v muzeu

archeologické edukační programy pro základní a střední školy. Hravě a zábavně poznávejte naši minulost!

Přednášky

 • v přednáškovém sále zámku ve Vlašimi nebo ve vaší škole
 • s využitím multimédií a archeologických artefaktů (replik a originálů)
 • kapacita sálu ve Vlašimi až 100 žáků
 • cena: 20 Kč /žák
 • pedagogický doprovod zdarma

Tematické okruhy: Co je archeologie? – Český pravěk očima archeologa – Středověk v českých zemích očima archeologie – Minulost našeho kraje

Zážitkové půldenní programy

 • v zámecké zahradě v Růžkových Lhoticích
 • duben – říjen
 • vhodné pro skupinu 20 – 30 žáků
 • cena: 50 Kč /žák
 • pedagogický doprovod zdarma
 • součástí programu může být návštěva expozice Kraj tónů v zámku
 • vhodná obuv a oblečení nutností!

Tematické okruhy: Zažij dobu kamennou – Epochy kamene, bronzu a železa – Jak se žilo ve středověku – Zlaté pravěké ručičky – V kůži archeologa

Dotazy a rezervace na emailu: archeolog@muzeumpodblanicka.cz

telefon: 734 445 654 nebo facebook: Archeologie Podblanicka.

Edukace archeologie, plakát

Budova děkanství ve Vlašimi

Město Vlašim – kronika stavebních stylů

 • Prohlídka města s výkladem, zastavení u významných objektů.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny

Zámek v proměnách staletí

 • Prohlídka interiérů a exteriérů zámku Vlašim, výklad o stavebních fázích.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Vlašimská zámecká kaple

Abeceda renesance

 • Zámek Vlašim jako cenná ukázka pozdně renesanční architektury, prohlídka interiérů a exteriérů zámku, výklad o stavebních zajímavostech.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Pěnkava obecná

Poznáváme hlasy ptactva

 • Prohlídka expozice Příroda Podblanicka s výkladem, poslech hlasů ptáků Podblanicka.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny.
Čínský pavilon, park Vlašim

Procházka vlašimským parkem

 • Prohlídka expozice Zámecké parky, prohlídka zámeckého parku s výkladem k dochovaným a zaniklým objektům.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny
Krásná kniha, krásné písmo

Krásné písmo a krásná kniha

 • Základy kaligrafie, historické vazby knih a seznámení se starými rukopisy, odborný výklad a praktické ukázky se zapojením účastníků.
 • Určeno pro: ZŠ, SŠ, VOŠ
 • Délka – 2 varianty: 1 nebo 2 výukové hodiny

Léto s archeologií, zámek Růžkovy Lhotice

Léto s archeologií, během půldenního programu se děti hravou formou seznámí s prací archeologa a nejstaršími dějinami lidstva. Vyzkoušejí si některé činnosti a řemesla pravěku a středověku, dozvědí se zajímavosti ze života našich předků. Program lze přizpůsobit individuálním požadavkům. 

Programy budou o prázdninách od 2. 7. do 31. 8. 2019. Objednání na archeolog@muzeumpodblanicka.cz do 30. 6. 2019, cena 50 Kč, doprovod zdarma.

Objevujte pravěk a středověk v muzeu

Zážitkové půldenní programy v zahradě zámku Růžkovy Lhotice od dubna do října, vhodné pro skupinu 20 – 30 žáků, cena: 50 Kč za žáka (pedagogický doprovod zdarma)

Tematické okruhy:

Zažij dobu kamennou

Epochy kamene, bronzu a železa

Jak se žilo ve středověku

Zlaté pravěké ručičky

Přednášky v zámku Vlašim nebo ve vaší škole, celoročně, cena: 20 Kč za žáka, (pedagogický doprovod zdarma)

Co je archeologie?

Český pravěk očima archeologie

Středověk v českých zemích očima archeologie

Minulost našeho kraje

Programy je možné přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům. Dotazy a rezervace na e-mailu: muzeum.archeolog@gmail.com, na telefonu 734 445 654 nebo na facebooku Archeologie Podblanicka.

Edukace archeologie

 

 

 

Pro dospělé

Procházka parkem

Procházka vlašimským parkem

 • Prohlídka expozice Zámecké parky, prohlídka zámeckého parku s výkladem k dochovaným a zaniklým objektům.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, skupiny minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
Renesanční sgrafita

Abeceda renesance

 • Zámek Vlašim jako cenná ukázka pozdně renesanční architektury, prohlídka interiérů a exteriérů zámku, výklad o stavebních zajímavostech.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
Schodišťová lodžie

Zámek v proměnách staletí

 • Prohlídka interiérů a exteriérů zámku Vlašim, výklad o stavebních fázích.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut
Vlašimská brána

Město Vlašim – kronika stavebních stylů

 • Prohlídka města s výkladem, zastavení u významných objektů.
 • Určeno pro: zájezdové skupiny, minimálně 9 osob
 • Délka – 2 varianty: 45 – 90 minut