Sborník vlastivědných prací Podblanicka

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka je vydáván od roku 1957. Kontinuita vydávání nebyla nikdy i přes složité podmínky přerušena. Do ročníku 48/2008 byl vydáván jednou ročně. Počínaje ročníkem 49/2009 je sborník vydáván dvakrát ročně.

Jedná se o odborný časopis, který uveřejňuje původní, česky psané přírodovědné, historické a společenskovědné práce a sdělení, které pojednávají o vývoji přírody a společnosti podblanické oblasti v širším slova smyslu. Od ročníku 48/2008 je časopisem recenzovaným.

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka vydává Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace Středočeského kraje (adresa Zámek 1, 258 01 Vlašim, tel. 317 842 927), a Státní okresní archiv v Benešově, který je vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Praze (adresa Pod Lihovarem 2145, 256 01 Benešov, tel. 317 728 471, www.soapraha.cz).

Přehled vydaných čísel naleznete v prodeji publikací. Ukázat publikace

Redakční rada Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka

Předseda

 • Mgr. Radovan Cáder

Členové

 • Ing. Jan Andreska
 • prof. RNDr. Lubomír Hanel CSc.
 • Mgr. Michal Horáček
 • doc. PhDr. Bohumil Jiroušek Dr.
 • Mgr. Václav Kovařík
 • PhDr. Jindřich Nusek
 • prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. Dr.h.c.
 • Ing. Pavel Pešout
 • doc. PhDr. Lydia Petráňová
 •  Mgr. Michal Sejk
 • doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD.
 • PhDr. Eduard Šimek, CSc.
 • PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Václav Zelený, CSc.

Hlavní redaktor oddílu Příroda

 • prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.

Hlavní redaktoři oddílu Společnost

 • Mgr. Michal Sejk

Pokyny autorům

Ke stažení je soubor s Pokyny pro autory.

Poslední akce a výstavy

Růžkolhotická muzejní noc 2024

Publikováno 7. 6. 2024

Růžkolhotická muzejní noc

Více
Jistě, pane premiére!

Publikováno 3. 6. 2024

Jistě, pane premiére!

 • Koná se 16. 8. - 16. 8.
Více