Objevujte pravěk a středověk v muzeu

Zážitkové půldenní programy v zahradě zámku Růžkovy Lhotice od dubna do října, vhodné pro skupinu 20 – 30 žáků, cena: 50 Kč za žáka (pedagogický doprovod zdarma)

Tematické okruhy:

Zažij dobu kamennou

Epochy kamene, bronzu a železa

Jak se žilo ve středověku

Zlaté pravěké ručičky

Přednášky v zámku Vlašim nebo ve vaší škole, celoročně, cena: 20 Kč za žáka, (pedagogický doprovod zdarma)

Co je archeologie?

Český pravěk očima archeologie

Středověk v českých zemích očima archeologie

Minulost našeho kraje

Programy je možné přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům. Dotazy a rezervace na e-mailu: muzeum.archeolog@gmail.com, na telefonu 734 445 654 nebo na facebooku Archeologie Podblanicka.

Edukace archeologie

 

 

 

Poslední akce a výstavy

Publikováno 9. 4. 2021

eSbírky klekátko

Více

Publikováno 8. 4. 2021

eSbírky Litografie

Více